HOME

НАЧАЛО

ИСТОРИЯ

ОБРАБОТКА

КАЧЕСТВО

КАЧЕСТВО

С оглед непрекъснато да подобряваме качеството на изделията, които предоставяме на нашите клиенти, от 21.08.2012 г. фирмата придоби сертификат № 25986/12/S  по ISO 9001-2008 от сертифициращия орган на Rina м Генуа (Италия).