HOME

НАЧАЛО

ИСТОРИЯ

ОБРАБОТКА

КАЧЕСТВО

Кранамакс ООД възникна благодарение на опита на един италиански предприемач в сферата на металообработването в частта му изработка на метални конструкции и механична обработка, в това число заготовка и заваряване на алуминиеви и стоманени яхти с дължина до 100 метра.

Преместил се в България преди много години и с помощта на двамата си съдружници, същият успя да подбере персонал от високо специализирани работници и подходящо обучен екип, поел техническото изпълнение на чертежите и административното ръководство на фирмата.

ИСТОРИЯ